Policy

Etik och Moral

Våra medarbetare ska vid alla tillfällen alltid följa dessa etiska regler

* Göra gott

* Inte skada

* Vara rättvis

* Respektera självbestämmande och integritet

Kvalitetspolicy

Genom gedigen kompetens och lång erfarenhet skall Last & Gräv tillgodose byggentreprenörer, kommuner, statliga och privata kunder med anläggningsmaskintjänster via seriösa maskinägare som genom sitt engagemang vill skapa långsiktiga affärsrelationer för gemensam positiv utveckling.

Våra kunder skall uppleva att föreningens tjänster motsvarar de krav och förväntningar på prisvärda, felfria tjänster som avtalats vid upphandlingen.

Miljöpolicy

Last & Gräv skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

 • Att erbjuda marknaden miljöeffektiva maskintjänster.
 • Att ständigt genom faktainsamling och utbildning förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt att förebygga föroreningar.
 • Att i tillämpningsbara delar följa aktuell miljölagstiftning, föreskrifter, andra samhällskrav samt kundens krav.
 • Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål

Trafikpolicy

Inom Last & Grävs deltagande företag skall varje anställd, delägare och deras anställda, ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att vi betraktas som ett föredöme i trafiken.

Detta innebär att:

 • Fordon och maskiner skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick och framföras av kompetenta förare.
 • Lagar och förordningar skall efterlevas vid nyttjande av fordon och maskiner vid framförande.
 • Hålla hastighetsgränserna och ta hänsyn till väglaget och rådande förhållanden.
 • Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna.
 • Största hänsyn skall tas till medtrafikanter och genom sitt uppträdande medverka till att säkerheten på våra vägar ökar. Vi ska betraktas som seriösa föredömen i trafiken.
 • Säkerhetsbältet i fordon skall alltid användas.
 • Vi utför daglig trafiksäkerhetskontroll av fordon/maskin.
 • Lastsäkra enligt bestämmelser.
 • Följa gällande viktbestämmelser.
 • Informera och ha god dialog med beställare i trafiksäkerhetsfrågor.
 • All personal skall vara alkohol- och drogfria och uppfattas som positiva och kunniga.

Vi skall sträva efter att alltid utföra varje uppdrag med kvalitet, omsorg och effektivitet och med minsta möjliga påverkan på miljön, för att därigenom erhålla nöjda kunder.

Kontaktuppgifter

Last & Gräv i Skaraborg Ek. för.
Hasslumsvägen 16
541 38 SKÖVDE

Tel: 0500 - 48 40 55
Fax: 0500 - 48 44 63
Till kontaktsidan

Vill du att vi hör av oss?

Meddelande:

Entos